Ändring av uppgifter för delägare i Sorsele Övre Allmänningsskog

Ändring av uppgifter för delägare i Sorsele Övre Allmänningsskog

7 december, 2019 Nyheter 0

Sorsele Övre Allmänningsskog är beroende av att du/ni själva rapporterar in förändringar till oss. Meddela oss vid följande händelser:

  • Ändrade ägarförhållanden för delägarfastighet
  • Ändrad ställföreträdare fastighet
  • Byte av bank
  • Ändrat clearingnummer
  • Ändrat kontonummer
  • Ändrad adress
  • Eventuellt namnbyte

Kontaktuppgifter

Kontakta Sorsele Övre Allmänningsskogs kassaförvaltare Sofia Bidner för ändring av dessa uppgifter. Sofia nås via mail: sofia@revisorcompaniet.se
eller på telefon 0952-79 90 73.

Vintervy från vattentornet i Sorsele