Info om vindkraftsplaner inom TSA 2022-02-16

Vid Tärna-Stensele Allmänningsskogs (TSA:s) allmänningsstämma i Tärnaby 2021-10-13 beslutadesatt gå vidare och teckna avtal med Fred. Olsen Renewables AB, med syfte att fortsätta undersökaförutsättningarna för vindkraft inom tre utpekade projektområden. Stämmans beslut överklagadespå formella grunder och i avvaktan på överklagandeprocessen har inget avtal undertecknats avparterna. Läs hela dokumentet här


16 februari, 2022 0