Tärna-Stensele Allmänningsskog

Senaste nytt

Tärna-Stensele Allmänningsskog ligger inom Storumans kommun och har en total landareal av c:a 52000 ha. Av detta klassas 38400 ha som produktiv skogsmark.


Allmänningen som ägs gemensamt av c:a 1400 delägare är belägen mellan Storuman och Tärnaby där byn Slussfors kan sägas vara centralort.
Allmänningen har bedrivit skogsbruk sedan tidigt 1900-tal. Överskottet från skogsbruket delas årligen ut i form av kontantbetalning till delägarna. Merparten av delägarna är boende inom allmänningsområdet.
Skogen som domineras av granskog (c:a 85 %) gränsar i väster mot fjällområdet. På de mer låglänta sedimentmarkerna mot älvdalgången finns inslag av tall.

Jakt och fisketurism


I området finns goda möjligheter till jakt och fiske. Älgjakten är i första hand till för delägarna. Däremot upplåts såväl krokfiske som småviltsjakt till allmänheten.
Här finns möjlighet att jaga och fiska i större skogsområden med vildmarkskaraktär men även i mer lätttillgänglig och påverkad natur. Vägnätet är väl utbyggt och öppet för alla.
Möjlighet till boende finns inom området, bla på Skoterhotellet i Umnäs.