Skogsbruk

Sorsele Övre Allmänningsskog avverkar årligen c:a 10000-15000 m3fub företrädesvis i form av försäljningsposter. Skogsvård bedrivs i egen regi.