Kategori: Okategoriserade

Höststämma 2022-12-14

Ordinarie höststämma hålls på Sorsele River Hotel onsdag 2022-12-14. Tid: 18.00. Registrering avröstberättigade från c:a 17.30. Stämmodokument hittar du här


29 november, 2022 0

Vårstämma inom Sorsele Övre Allmänningsskog 22-06-07

Dag för vårstämma inom Sorsele Övre Allmänningsskog 22-06-07. Stämmohandlingar hittar du här.


2 juni, 2022 0

Stämmoprotokoll publicerat

För Tärna-Stensele Allmänningsskogs stämmoprotokoll inkl bilagor från 2022-05-19. Detta hittar du här under Tärna-Stensele.


25 maj, 2022 0

Stämmodokument och fullmakt

Stämmohandlingar 2022 samt fullmaktsblankett uppladdade för Tärna-Stensele. Du hittar dessa under dokument


3 maj, 2022 0

Info om vindkraftsplaner inom TSA 2022-02-16

Vid Tärna-Stensele Allmänningsskogs (TSA:s) allmänningsstämma i Tärnaby 2021-10-13 beslutadesatt gå vidare och teckna avtal med Fred. Olsen Renewables AB, med syfte att fortsätta undersökaförutsättningarna för vindkraft inom tre utpekade projektområden. Stämmans beslut överklagadespå formella grunder och i avvaktan på överklagandeprocessen har inget avtal undertecknats avparterna. Läs hela dokumentet här


16 februari, 2022 0

Handlingar höststämma SÖA

Nu finns stämmohandlingar (inkl reservatsinfo) för SÖA höststämma 2021 att ladda ned under Dokument Stämmohandlingar


16 november, 2021 0