Nyheter

Info om vindkraftsplaner inom TSA 2022-02-16

Vid Tärna-Stensele Allmänningsskogs (TSA:s) allmänningsstämma i Tärnaby 2021-10-13 beslutadesatt gå vidare och teckna avtal med Fred. Olsen Renewables AB, med syfte att fortsätta undersökaförutsättningarna för vindkraft inom tre utpekade projektområden. Stämmans beslut överklagadespå formella grunder och i avvaktan på överklagandeprocessen har inget avtal undertecknats avparterna. Läs hela dokumentet här


16 februari, 2022 0

Handlingar höststämma SÖA

Nu finns stämmohandlingar (inkl reservatsinfo) för SÖA höststämma 2021 att ladda ned under Dokument Stämmohandlingar


16 november, 2021 0

Handlingar extrastämma TSA

Nu finns stämmohandlingar (inkl reservatsinfo) för TSA extrastämma 2021-11-25 att ladda ned under Dokument. Stämmohandlingar


16 november, 2021 0

Stämmoprotokoll TSA 2021-10-13

Nu finns stämmoprotokoll utlagt Protokoll TSA 2021-10-13


11 november, 2021 0

Stämmoprotokoll SÖA 2021-10-11

Nu finns protokoll utlagt i mappen Stämmoprotokoll Protokoll SÖA 2021-10-11


11 november, 2021 0

Försenad vårstämma SÖA

Försenad ordinarie vårstämma hålls måndag 2021-10-11 kl. 18.00 på River Hotel Sorsele. Det äröppet för registrering fr.o.m. 17.00. Stämmohandlingar.


29 september, 2021 0