TSA köper fastighet

TSA köper fastighet

5 april, 2024 Nyheter Tärna Stensele 0

Tärna Stensele Allmänningsskog har relativt nyligen köpt en fastighet i Lycksele kommun. Detta är en fin fastighet på ca 150 ha med störst andel medelåldersskog som har hög medeltillväxt.

 • Total areal ca 156 hektar
 • Produktiv skogsmark ca 150,7 ha
 • Ett skifte
 • Inga byggnader
 • Virkesvolym 14179 m3
 • Virkestillväxt 679 m3/år
 • Uppskattat virkesförråd medel 94 m3 sk/ha
 • Medelbonitet 4,6 m3 sk/ha/år
 • Trädslagsfördelning:
 • Tall – 69%
 • Gran – 13%
 • Löv – 12%
 • Cont – 6%