Protokoll från Sorsele Övre Allmänningsskogs allmänningsstämma 22-12-14