Info om vindkraftsplaner inom TSA 2022-02-16

Info om vindkraftsplaner inom TSA 2022-02-16

16 februari, 2022 Okategoriserade 0

Vid Tärna-Stensele Allmänningsskogs (TSA:s) allmänningsstämma i Tärnaby 2021-10-13 beslutades
att gå vidare och teckna avtal med Fred. Olsen Renewables AB, med syfte att fortsätta undersöka
förutsättningarna för vindkraft inom tre utpekade projektområden. Stämmans beslut överklagades
på formella grunder och i avvaktan på överklagandeprocessen har inget avtal undertecknats av
parterna.

Läs hela dokumentet här