Samråd bro Dergabäcken

Under sommaren 2017 havererade den stora vägtrumman där Rabnaträskvägen passerar Dergabäcken. Avsikten är nu att ersätta den trasiga trumman med en bro. För att få utföra arbetet behövs en miljöprövning. Vår uppfattning är att en bro kommer att vara bättre för miljön än den gamla vägtrumman, inte minst för fisket. Förhoppningen är att tillstånd för åtgärden ska kunna vara klart under 2018. Hinns det inte med får vi vänta till 2019. Samråd med delägarna om detta hålls i anslutning till allmänningsstämman 2018-06-25

Dokumentsida 1 av 1
Samrådsunderlag Dergabäcken
<<<  1  >>>