Ställföreträdarblankett

Om en fastighet ägs av tre eller flera gemensamt skall delägarna i fastigheten utse en ställföreträdare. Se lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter (Lagen i sin helhet finns tex. på adressen www.notisum.se). Sedan sådan är utsedd skall valet skriftligen meddelas tingsrätten. Anmälningsblankett för detta finns här.

Dokumentsida 1 av 1
Blankett för att anmäla ställföreträdare
<<<  1  >>>