Översyn av reglementet

Decemberstämman 2000 beslutade om att göra en översyn av allmänningens reglemente som gällt sedan 1954. Arbetet utmynnade slutligen i ett förslag till ny utformning som antogs av decemberstämman 2005. Förslaget är nu prövat och fastställt av Länsstyrelsen.
De senaste
2006-12-21  Reglemente efter justeringar av L.S. 2006 12 12
2006-12-21  Länsstyrelsebeslut fastställelse av reglemente
Sök i arkivet:
Visa månad:

Dokumentsida 1 av 1
1 Gällande reglemente
2. Diskussionsunderlag vid möte med LS. 20030226
3. Presentation ändringsförslag junistämma 04
4. Reglementesöversyn v 1.3 04 09 01
5. Reglementesöversyn v. 1.7 05 03 13
6. Reglementesöversyn v. 1.8 05 05 30 (slut ver)(slutligt förslag till decemberstämman 2005)
7. TSA:S nya reglemente
<<<  1  >>>