Allmänningsskogarna i Västerbotten


Allmänningsskogar tillskapades i samband med den sk. avvittringen och utgörs av ett markområde som ägs och förvaltas gemensamt av delägarna.
Ändamålet med dessa skogars verksamhet är att stärka de enskilda brukarnas och därmed också bygdens ekonomi.
Grunden för delägarskap är innehav av enskild jord- och skogsbruksfastighet.

Allmänningsskogarna i Västerbotten består av 4 st. Dorotea Övre, Vilhelmina Övre, Tärna – Stensele och Sorsele Övre Allmänningsskog.

Verksamheten regleras av en särskild lag och varje allmänning har sitt eget reglemente.
Den sk. allmänningsstämman väljer en styrelse som ansvarar för förvaltningen av allmänningsskogen.


Allmänningsskogarnas marker är i huvudsak belägna väster om odlingsgränsen.

Allmänningsskogarna har följande landareal och ägarantal:

Dorotea Övre ca. 3000 ha ca. 50 delägare
Vilhelmina Övre ca. 50.000 ha ca. 900 delägare
Tärna – Stensele ca. 51 400 ha ca. 1400 delägare
Sorsele Övre ca. 29.100 ha ca. 700 delägare

Administratör: Anders Pettersson anders.pettersson@allmskog-ac.nu