Förslag till ändring av reglemente 2018

2018-10-12

Ändringsförslag reglemente 2018
Vid senaste allmänningsstämma antogs ett förslag till ändring av TSA:s reglemente med innebörden att det framgent ska hållas endast en allmänningsstämma per år. Förslaget har därefter skickats till Länsstyrelsen med begäran om fastställelse. Förslag till ny text är skrivet med rött och äldre text överstryken.

Bif dokument: Förslag inskickat till Länsstyrelsen 2018
Tillbaka...